สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

การเปิดประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ผลประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 24 อัตรา ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดย

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ผลประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์  จำนวน 24 อัตรา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดย

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ผลประมูลการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล