สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

โครงการพัฒนาพื้นที่ด้านสังคม

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โดย

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เป็นคลินิกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร