สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการซอยเลื่อนฤทธิ์

โดย

โครงการซอยเลื่อนฤทธิ์ ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช บริเวณแยกวัดตึก มีพื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ เดิมเป็นที่ดินของคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภริยาของหลวงฤทธิ์นายเวร ต่อมาได้ขายที่ดินผืนนี้ ให้แก่พระคลังข้างที่ (ปัจจุบันคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์)

อาคารหน้าพระลาน

โดย

ตึกแถวหน้าพระลาน ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานฝั่งเหนือ ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2452 ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารเครื่องก่อสูง 2 ชั้น 29 คูหา

อาคารถนนบ้านหม้อ จำนวน 18 คูหา

โดย

ตึกแถวถนนบ้านหม้อ ตั้งอยู่ริมถนนบ้านหม้อเชื่อมถนนจักรเพชร เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

อาคารริมถนนพระอาทิตย์ จำนวน 34 คูหา

โดย

อาคารริมถนนพระอาทิตย์ ทอดตัวตามแนวโค้งต่อเนื่องระหว่างถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

อาคารท่าช้างวังหลวง จำนวน 34 คูหา

โดย

อาคารท่าช้างวังหลวง ตั้งอยู่บนพื้นที่หัวมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระคลังข้างที่สร้างอาคารด้านท่าช้างวังหลวง

อาคารตลาดท่าเตียน จำนวน 55 คูหา

โดย

อาคารตลาดท่าเตียน ตั้งอยู่ถนนมหาราชตรงข้ามกับกำแพงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ด้านทิศตะวันตก และตรงข้ามกับหัวมุมกำแพงพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช

โดย

เรือนพระยาศรีธรรมาธิราช ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสีตบุตรบำรุง ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน สร้างขึ้นระหว่างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชุมชนวัดทองนพคุณ (บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17)

โดย

ชุมชนวัดทองนพคุณ ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

โดย

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินกลางบริเวณต่อเนื่องกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์