สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย

ที่ตั้ง : ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 นาฬิกา

ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี (ตลาดบน)

โดย

ที่ตั้ง : ถนนวชิรปราการ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 04.00 – 14.00 นาฬิกา

 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่อาคาร 4 ชั้น จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดตั้งร้าน Golden Place และศูนย์บริการทางการแพทย์

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ในความดูแลให้เกิดความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม