สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดนครสวรรค์

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดบ่อนไก่)

โดย

ที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 22.00 – 11.00 นาฬิกา