สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตลาดหัวรอ)

โดย

ที่ตั้ง : ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 05.00 – 16.00 นาฬิกา

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตลาดบางปะอิน หรือตลาดใน)

โดย

ที่ตั้ง : ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 03.00 – 09.00 นาฬิกา

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย

ที่ตั้ง : ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 – 14.00 นาฬิกา