สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดเพชรบุรี

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี (ตลาดสดริมน้ำ และตลาดอุปโภค)

โดย

ที่ตั้ง : ถนนพานิชเจริญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 – 13.00 นาฬิกา