สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

บทความโดย excom2

ประกวดราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) ประจำปี 2564

โดย
ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม (ตลาดบน-ตลาดล่าง) ประจำปี 2564        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานทำควา...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี (21 กันยายน 2563)

โดย
         สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำพนักงานจิตอาสาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณจัน...

พระพุทธบุษยรัตน รัตนะแห่งพระราชฐานชั้นใน

โดย

พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย หรือ พระแก้วขาว หรือบ้างก็เรียกพระแก้วประจำรัชกาลที่ ๒ มีพุทธศิลปะแบบล้านนา ปางสมาธิ จำหลักจากแก้วผลึกใสบริสุทธิ์ ที่เรียกว่า เพชรน้ำขาว เพชรน้ำค้าง หรือบุษย์น้ำขาว

กิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรับน้ำในช่วงฤดูฝนและกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมุนี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (16 กันยายน 2563)

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำพนักงานจิตอาสาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรับน้ำในช่วงฤดูฝนและกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ครั้งที่ 4 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ (17 กันยายน 2563)

โดย
       อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ครั้งที่ 4 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ซึ่ง...

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจผู้เช่า ณ SCB Business Center ศูนย์การค้า Central World (8 กันยายน 2563)

โดย
         สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจ ให้แก่ผู้เช่าและผู้อาศัยบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ บริเวณท่าช้าง และหน้าพระ...

การจัดให้เช่าตรง อาคาร 3 ชั้น หมายเลข1/1194 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดให้เช่าตรง อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 1/1194  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 134.55 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 831.30 ตารางเมตร กำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี

พระพุทธรัตนสถาน ฉายพระราชศรัทธาพระบรมราชจักรีวงศ์

โดย

พระพุทธรัตนสถาน คือ ศาสนสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ผูกพันพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มาตั้งแต่แรกสร้าง 

วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

โดย
      วันมหิดล   ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓        สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ชาวไทยเคารพนับถือและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้น ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานาม...