สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง (ตลาดราชวงศ์)

 

“เยือนเมืองร้อยตำนาน เยี่ยมวิถีถิ่นเนิบช้า ตามล่าอาหารเด็ดเมืองเหนือ”


     “ตลาดราชวงศ์” สันนิษฐานว่ามาจากชื่อตำแหน่งของเจ้าของพื้นที่เดิม คือ พลตำรวจตรี    เจ้าราชวงศ์ (เจ้าแก้วปราบเมรุ ณ ลำปาง) เมื่อคุ้มเจ้าราชวงศ์ตกทอดสู่ทายาทจึงได้ขายที่ดินส่วนนี้ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
    ความเจริญที่มาพร้อมกับการพัฒนาทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง ผู้คนโดยเฉพาะชาวจีนพากันมาตั้งถิ่นฐานใกล้ย่านสถานีรถไฟ และตลาดในเมืองซึ่งรวมถึงตลาดราชวงศ์ เมื่อสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สร้างอาคารตึกแถวขึ้น จึงมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อใช้ค้าขายจำนวนมาก และใช้เป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของชุมชนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

 

252d90db5d3628db7328c3dcd3323653.jpg

e438cda0222e9ee827cac1f1f3f0ceba.jpg

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง (ตลาดราชวงศ์)

 

ที่ตั้ง : ถนนราชวงศ์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เปิดบริการทุกวัน

 

73a39b2e7f7b659d7b7412a27c2da602.jpg

แผนที่ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง (ตลาดราชวงศ์)