บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาวจำนวน 1 แปลง บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

     บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาวจำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 94.66 ตารางวา บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


     ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

-