เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

 

''

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง
กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

 

-

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ดังนี้

 

ลำดับ รายการ ลงทะเบียนออนไลน์
1.

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2566

2

ที่ดินแปลงหมายเลข 4 ตรอกริมคลองส้มป่อย ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2566

3

ที่ดินแปลงหมายเลข 376 ซอยราชพัสดุ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2566

4

ที่ดินแปลงหมายเลข 551 ซอยศรีย่าน 3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2566

5

ที่ดินแปลงหมายเลข 20 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2566

6

ที่ดินแปลงหมายเลข 68 ถนนสุคันธาราม ซอย 25 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-
-

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566

7

ที่ดินแปลงหมายเลข 287/2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-
-

ตั้งแต่บัดนี้ -14 ธันวาคม 2566

8

ที่ดินแปลงหมายเลข 269/5 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

-

 

-

ตั้งแต่บัดนี้ -14 ธันวาคม 2566

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองการประมูลการเช่า ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7086-88 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

 

กำหนดการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง

กำหนดการ รายละเอียด
วันสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า

  ดำเนินการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่าทุก 15 วัน 

สถานที่   ณ ห้องประชุม 6301 อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

 

หมายเหตุ   เมื่อครบกำหนด 15 วัน ในการสรรหาแต่ละครั้ง

1. กรณีมีผู้สนใจยื่นความประสงค์เช่า 1 ราย จะพิจารณาจัดให้เช่าตามเงื่อนไข
2. กรณีมีผู้สนใจมากกว่า 1 ราย ให้ผู้สนใจเช่าตรงเสนอค่าธรรมเนียม โดยการประมูลระหว่างกันด้วยลายลักษณ์อักษร (ไม่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมการเช่าที่กำหนด)