ข่าวให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้…