ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

 

-

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565​)