ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565
(เพิ่มเติม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6690-3 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)