ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6690-3 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)