ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 จำนวน 79 อัตรา

-
''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2565
จำนวน 79 อัตรา

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2565 จำนวน 79 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  -  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลด

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร)

www.crownproperty.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6690-3 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)