อสังหาริมทรัพย์

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทรัพย์สิน

ให้เช่า
หมายเลขสินทรัพย์:
1
ประเภทสินทรัพย์:
อาคาร
เนื้อที่:
206.28 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย:
1,676.10 ตารางเมตร
เงื่อนไขการเช่า:
อายุสัญญา 20 ปี หรือ 30 ปี ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่าขั้นต่ำมูลค่าปัจจุบัน (PV) เป็นเงิน 24,695,000.- บาท , ระยะเวลาการเช่า 30 ปีผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่าขั้นต่ำมูลค่าปัจจุบัน (PV) เป็นเงิน 31,755,000.- บาท
ค่าเช่า:
-
เงินประกันการเช่า:
-
วิธีการประมูลสิทธิการเช่า:
โดยวิธีทั่วไปเสนอด้วยลายลักษณ์อักษร