สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

สำนักงานส่วนกลางและภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (สำนักงานส่วนกลาง)

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7000 (สำหรับผู้เช่า) , 0-2787-7777 (สำหรับบุคคลทั่วไป)
อีเมล์ : contact@crownproperty.or.th
รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516
สำหรับผู้เช่าและผู้มาติดต่อ สามารถใช้ประตูพิษณุโลก 1 , 2 และประตูลูกหลวง 2

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

เลขที่ 15/13 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-9614 โทรสาร 0-3425-5725

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 122/6 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3853-5301-3 โทรสาร 0-3853-5306

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 254 หมู่ 6 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3526-1013-14 โทรสาร 0-3526-1036

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

เลขที่ 229/1 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5621-2036 โทรสาร 0-5621-6898

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

เลขที่ 1261 ถ.ไปรษณีย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 0-5421-8569 โทรสาร 0-5421-8132

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ 3 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3242-5388 โทรสาร 0-3242-5388 กด 200

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่วนแยกเพชรบุรี

เลขที่ 1150/77 ถ.ชลประทาน (ทรายเหนือ) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา

เลขที่ 27 ซ.ริมคลองขวาง ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-1130 โทรสาร 0-7432-5005