การให้บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้เช่าพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สามารถเลือกใช้บริการชำระเงินได้ผ่านช่องทาง ดังนี้