สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ผ่านระบบ Video Conference : Zoom) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 

-


สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา