ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานเปลี่ยนหญ้าเทียม อาคาร 6 อาคาร 7 และด้านหน้าอาคาร 3 ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานเปลี่ยนหญ้าเทียม อาคาร 6 อาคาร 7 และด้านหน้าอาคาร 3 ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานเปลี่ยนหญ้าเทียม อาคาร 6 อาคาร 7 และด้านหน้าอาคาร 3 ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์     ทั้งนี้ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้…
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีต - ท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภค ซอยเจริญกรุง 85 แยก 12 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีต - ท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภค ซอยเจริญกรุง 85 แยก 12 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีต - ท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภค ซอยเจริญกรุง 85 แยก 12 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร    …