ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานซ่อมแซมผนังอาคารและหลังคาและงานซ่อมบำรุงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ห้องหมายเลข 2329/25 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกวดราคางานซ่อมแซมผนังอาคารและหลังคาและงานซ่อมบำรุงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่งห้องหมายเลข 2329/25 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานซ่อมแซมผนังอาคารและหลังคาและงานซ่อมบำรุงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ห้องหมายเลข 2329/25 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน    ทั้งนี้…