ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

สอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด

      ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสอบราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ชุมชนเทพประทานและพื้นที่พัฒนาชุมชนสามยอด     ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th…
รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดซื้อ

ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร    …