การพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงสังคม เพื่อจัดตั้งร้านโกลเด้น เพลซ (Golden Place) สาขานครสวรรค์

ภารกิจเพื่อสังคมอื่นๆ