ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 16 อัตรา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 16 อัตรา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ตามที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2565  จำนวน 16 อัตรา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดให้มีการประมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์…
รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 24 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม

   ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 24 อัตรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม                          สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 24 อัตรา กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ดังนี้   ลำดับ รายการ 1.…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร        ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง อาคารพาณิชย์พักอาศัย 4 ชั้น หมายเลข 188/78  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้…