ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 21 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

      ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 21 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค        ตามที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 21 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค โดยจัดให้มีการประมูลระหว่างวันที่ 20-21…
รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร                  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 19 อัตรา กรุงเทพมหานคร ดังนี้   ลำดับ รายการ 1.…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร                สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า อาคาร 4 ชั้น หมายเลข 467/1 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 32.04 ตารางวา บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 30.85 ตารางวา บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาออก) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 19 ไร่ 3 งาน 44.97 ตารางวา บริเวณริมถนนริมกัลปพฤกษ์ (ฝั่งขาออก) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ 87.40 ตารางวา บริเวณริมถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 18.8 ตารางวา บริเวณริมถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป            
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 94.66 ตารางวา บริเวณถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป          
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการที่จอดรถชั่วคราวบริเวณตรอกสาเก ถนนบูรณศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  โครงการที่จอดรถชั่วคราวบริเวณตรอกสาเก  ถนนบูรณศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร      เป็นโครงการเพื่อบรรเทาการจราจรบริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยเปิดให้บริการที่จอดรถชั่วคราว รูปแบบรายวัน และรายเดือน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2568 เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น.                       …