ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 23 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 23 อัตรากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค   Image   Image   Image   Image…
รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)

 ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)  Image        สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะอัตราที่กำหนด)      …
รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 17 อัตรา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง ผลการประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 17 อัตรากรุงเทพมหานคร และปริมณฑล      ตามที่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 17 อัตรา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจัดให้มีการประมูลระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง การสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรงที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร       ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดสรรหาผู้รับสิทธิการเช่า ด้วยวิธีเช่าตรง ที่ดินแปลงหมายเลข 376 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 3 แปลง ริมถนนพระรามที่ 2 (ฝั่งขาเข้า) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 3 แปลง ริมถนนพระรามที่ 2 (ฝั่งขาเข้า) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ที่ดินแปลงหมายเลข 1 เนื้อที่ 78 ไร่ 1 งาน 17.35 ตารางวาที่ดินแปลงหมายเลข 2 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวาที่ดินแปลงหมายเลข 3 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 20.70 ตารางวา          ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR)…
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน 67.70 ตารางวา ริมถนนสาย 3145 เพ-แหลมแม่พิมพ์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง     ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Image   
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 4 อาคาร ริมถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 4 อาคาร ริมถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       
รายการใหม่
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง ริมถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

      สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าอาคารและที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง ริมถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร    ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Image  
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 1 งาน 32.04 ตารางวา บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        
ข่าวเช่าอสังหาริมทรัพย์

เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้เช่าที่ดินระยะยาว จำนวน 1 แปลง ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 30.85 ตารางวา บริเวณถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร      ผู้สนใจขอรับเงื่อนไข (TOR) และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 8611 1111 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป