ข่าวประมูลและเช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการใหม่
ข่าวประมูลอสังหาริมทรัพย์

เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

   ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค                                                สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 43 อัตรา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค ดังนี้   ลำดับ รายการ 1. อาคาร 2 ชั้น…