ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง (ผ่านสอบสัมภาษณ์) เพื่อเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง (ผ่านสอบสัมภาษณ์)…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)  …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

    ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (…

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 24 อัตรา

     ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน จำนวน 24 อัตรา      …