ข่าวจัดจ้างจัดหา

ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา อาคาร 8 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

                ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา อาคาร 8 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคา อาคาร 8 ภายในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์     ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับข้อกำหนดการจัดจ้าง/จัดหา (TOR) ได้ที่แผนกสถานที่ภายใน…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานจัดทำที่จอดรถชั่วคราว ในพื้นที่บริเวณตรอกสาเก แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานจัดทำที่จอดรถชั่วคราว ในพื้นที่บริเวณตรอกสาเก แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานจัดทำที่จอดรถชั่วคราว ในพื้นที่บริเวณตรอกสาเก ที่ดินแปลงหมายเลข 29 (เนื้อที่ 716 ตารางวา) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    ทั้งนี้…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี

               ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี       ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานรื้อถอนอาคาร และงานล้อมรั้ว พร้อมขายซาก ในพื้นที่บริเวณแยกเฉลิมบุรี    ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th…