ข่าวจัดจ้างจัดหา

รายการใหม่
ข่าวจัดจ้างจัดหา

ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ โกดังศาลายา

          ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ โกดังศาลายา     ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ โกดังศาลายา    ทั้งนี้ ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคา ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม…
ข่าวจัดจ้างจัดหา

สอบราคางานจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 800 ชุด , ข้อต่อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1,600 อัน และงานเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง ถนนพระรามที่ 4 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน

          ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  เรื่อง สอบราคางานจัดซื้อมิเตอร์น้ำ  ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 800 ชุด , ข้อต่อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1,600 อัน และงานเบ็ดเตล็ดและวัสดุสิ้นเปลือง ถนนพระรามที่ 4 พื้นที่ชุมชนเทพประทาน      ด้วย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคางานจัดซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 800 ชุด , ข้อต่อมิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1,…