กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2567 ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดริมน้ำ) จังหวัดเพชรบุรี

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2567 หลักสูตร “การชงเครื่องดื่ม” ให้แก่ผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เช่าและผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ จากศูนย์เรียนรู้เสน่ห์บางลำพู ชุมชนตรอกบ้านพานถม เขตพระนคร มาถ่ายทอดความรู้การชงเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กาแฟสด อิตาเลี่ยนโซดา เครื่องดื่มแบบผสมนมและไม่ผสมนม รวมไปถึงวิธีการเลือกซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเปิดร้านเบื้องต้น และเทคนิคการขาย ให้กับผู้เข้าร่วมการส่งเสริมอาชีพจำนวน 16 ราย ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดริมน้ำ) จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-