กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่บ่อดินขาว ณ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายชะลอน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่บ่อดินขาว โดยมี จิตอาสา 904 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานราชการ  จิตอาสาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 450 คน เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มการกักเก็บน้ำใต้ดินในช่วงฤดูแล้ง ณ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-

 

Image
-