กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดบ่อนไก่)

 


   เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ ทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตลาดสดทรัพย์สินฯ และบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการกระจายหรือปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ณ ตลาดสดทรัพย์สินฯ จังหวัดนครสวรรค์ (ตลาดบ่อนไก่) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้เช่าและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

 

S__30450592.jpg

d7534f576cc696093714676661c94135.jpg

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

 

6fbabc62196b86f7700d54621d93b236.jpg