กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง (ตลาดราชวงศ์) และบริเวณโดยรอบ

 

 

   เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง (ตลาดราชวงศ์) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการกระจายของเชื้อโรคต่างๆ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

 

วันที่ 13 เมษายน 2563

 

S__38936604.jpg

S__38936606.jpg S__38936603.jpg

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2563

 

S__38395912.jpg S__38395907.jpg

S__38395917.jpg S__38395916.jpg