กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

 

     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ดังนี้​

      
     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีผู้บริหารและพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์ จากนั้นพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมและผ้าไตร แด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร 4 และกิจกรรมจิตอาสา “น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ จำนวน 102 คน

 

-

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีตักบาตรอาหารแห้ง 
พร้อมถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป 
และกิจกรรมจิตอาสาบรรจุกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดท่านา) จังหวัดนครปฐม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป
ณ วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา