กิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค” ณ ตลาดสดบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบางปะอิน เทศบาลตำบลบางปะอิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสานายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ 48 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ผู้เช่า และผู้ประกอบการค้าแผงลอย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค” เป็นการเฝ้าระวังสุขลักษณะของตลาดสดให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ทำให้ตลาดมีความสะอาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 ณ ตลาดสดบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-