กิจกรรมอบรมหลักสูตร หัวข้อ “เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน ถ่ายรูปให้ปัง เพื่อเพิ่มยอดขาย”

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน ถ่ายรูปให้ปัง เพื่อเพิ่มยอดขาย” ให้แก่ผู้แทนจาก 12 ชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร 4 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

 

-

     

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการถ่ายภาพสินค้าให้มีความสวยงาม ขยายโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณดารินทร์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ และ คุณปานใจ หาญสมุทธ์  Digital Content Editor ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดน บน Tiktok" ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งช่องทางการจำหน่ายที่น่าสนใจในการเพิ่มยอดขาย

 

-

 

     นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้สวยงาม มีความน่าสนใจ และร่วม Workshop ทดลองถ่ายภาพสินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเองพร้อมสอนเทคนิคการปรับแต่งภาพ และการจัดองค์ประกอบภาพถ่ายแบบมืออาชีพ ผ่านการแนะนำโดยคุณฐิติ  ตันติเลิศอนันต์ Senior Digital Content Editor  คุณอัญรัตน์  ลิ้มสุวรรณกูล Digital Content Designer และ คุณอมรรัตน์  อัชฌานุเคราะห์ SCB TV Producer เพื่อให้ได้รูปภาพที่สวยงาม สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้