กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง ณ ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน ณ ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-