กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

 

     เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และทำบุญถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ดังนี้

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์ จากนั้นพระสงฆ์สวดอนุโมทนา ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร 4 และกิจกรรมจิตอาสา “น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.๙” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยมีจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ รวมจำนวน 61 คน เข้าร่วมกิจกรรม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค) 

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 13 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-


สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ อาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา