กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

 

3890b7ce23fa2d197c135bf46e930c26.jpg

พนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562​

 

c11bd410d8e6bd3a36f78c8ca7a83e56.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562​

 

525747aa0f095c4ca714bfd86e6d3c71.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
  ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

118d93d34844b8028e19540c718574fa.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและอาหารคาวหวาน
 แด่พระสงฆ์ จำนวน 17 รูป ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

 

dfdeaaf885f9a3869261b2c585d0e561.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
แด่พระสงฆ์จำนวน 37 รูป ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

9726c635cbbe152b969b4565842c96ac.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

 

4543f371f8e46937e6a3b2b4e81085ea.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 

577ebec8e55cd20f49b1b6aaa21529f2.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
แด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป ณ อาคารโดม บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

 

c3567c5f0911f59b951a3791dc2158fd.jpg

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระสงฆ์จำนวน 88 รูป ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562