กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

 

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและทำบุญถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินฯ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินฯ ผู้บริหาร พนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ และผู้แทนบริษัทในพระปรมาภิไธย เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์

 

-

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยมีจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
 ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา