กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

 

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและทำบุญถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดังนี้

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 92 รูป โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินฯ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินฯ ผู้บริหาร พนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ และผู้แทนบริษัทในพระปรมาภิไธย เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์

 

-


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยมีจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา