กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

     

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและทำบุญถวายพระราชกุศล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทในพระปรมาภิไธย เข้าร่วมพิธี ณ ด้านหน้าวังลดาวัลย์ และจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้

 

-

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยจิตอาสาพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

 

-

 

กิจกรรมจิตอาสา พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 400 ขวด โดยมีสำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ศูนย์บริการสาธารณสุข 9
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 150 คน
ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดและชุมชน ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนภูมิภาค)

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

-


สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดสัมปทวนนอก อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป 
ณ วัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

-


    สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดดำรงธรรม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดอุทัยโพธาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

-

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
ณ วัดแจ้ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา