กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานเขตดุสิตร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตดุสิต จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

-

 

-