กิจกรรมให้ความรู้ด้านการขายของออนไลน์ แก่ผู้เช่าตลาดนางเลิ้ง ณ ตลาดนางเลิ้ง

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดให้ความรู้ด้านการขายของออนไลน์ ในหัวข้อ “ช่องทางการขายยุคใหม่และสังคมไร้เงินสด” โดยมีคุณสรญา  สุขวณิช  Product Manager (VP) สายงาน Business Banking Non Lending Products จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้  เพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมมอบผ้ากันเปื้อนและร่มสนามจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้เช่าตลาดนางเลิ้ง ณ ตลาดนางเลิ้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-