กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับผู้เช่า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดแผงค้าโซนอาหารปรุงสุก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งป้ายชื่อร้านอาหารใหม่ ณ ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 

-

 

-

 

-

 

-