งานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” และพิธียกเสาเอก ณ ชุมชนซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ หน่วยงานภาคี จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” ณ ชุมชนซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และมอบเครื่องประกอบพิธียกเสาเอกให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา และชุมชนน้อมเกล้า พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตวังทองหลาง ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ผู้แทนหน่วยงานภาคี และประชาชนจากเครือข่ายชุมชนต่างๆ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

 

 

-