งาน “สัปดาห์อาหารอร่อย” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

-

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “สัปดาห์อาหารอร่อย” โดยภายในงานมีอาหารจากหลากหลายร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ  ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณทางเดิน Walk Way - Plaza East ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่