ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 จัดพิธีเปิดงาน "ตลาดริมคลองของเรา ก้าวสู่ปีที่ 10"

 

     ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 จัดพิธีเปิดงาน "ตลาดริมคลองของเรา ก้าวสู่ปีที่ 10" ภายใต้แนวคิด “พัฒนาวิถีชีวิตสู่แหล่งท่องเที่ยวไทย” โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำบาดาล” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 ขวด
ตลาดดังกล่าว เป็นแหล่งรวมอาหารไทยมุสลิมที่หลากหลาย เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 นาฬิกา

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-