ประมวลภาพ บรรยากาศงาน “สัปดาห์อาหารอร่อย” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

-

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดงาน “สัปดาห์อาหารอร่อย” ครั้งที่ 1 โดยนำร้านค้าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ออกร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้เช่าที่อยู่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมี นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา รองผู้อำนวยการทรัพย์สินฯ และนางสุนีย์ สะเทือนวงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินฯ เยี่ยมชมร้านค้า ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566

 

-