พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

   

     เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) วันที่ 24 กันยายน 2565 ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

-