พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร

   เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยนางสาวสุภาภรณ์  ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

15698969722.jpg

1569897074563.jpg