พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

     เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2566
     ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

-

 

-