พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

     เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566
     ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

-

 

-