สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตลาดสดบ้านเลน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางปะอิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเลน เจ้าหน้าที่และทหารจากพระราชวังบางปะอิน  ผู้นำชุมชนตลาดสดบ้านเลน ผู้เช่า และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพนักงานบริษัททำความสะอาด ร่วมทำความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบตลาดหลังน้ำลด เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตลาดสดบ้านเลน) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-